HISTORIE NAŠEHO KLUBU

Historie našeho klubu je poněkud složitá a přesné určení založení klubu je nejasné.
Jisté je, že roku 1982 došlo k sloučení TJ Šmeralovy závody Brno se Slovanem Židenice. Pokud se podíváme do historie dvou klubů, z kterého vznikl současný Slovan, tak o Slovanu Židenice se podařilo zjistit z ústního podání pamětníků, že jeho vznik se datuje k roku 1915, kdy parta studentů, doplněná dělníky ze Židenic se honila za kulatým nesmyslem na plácku Stránské skály. Své první zápasy hrávali na hřištích soupeřů, převážně na Kraví hoře.

Po válce byl plácek upraven na první funkční hřiště Slovanu Židenice. Toto hřiště se nacházelo na místě dálničního přivaděče v Židenicích - Černovičkách. Později tento plácek přestal vyhovovat, a tak se v roce 1981 začalo s výstavbou nového hřiště (horní hřiště na Bělohorské). Druhý tým TJ Šmeralovy závody Brno vznikl v rámci tvoření fotbalových družstev ve fabrikách, a to v roce 1980. Tento tým hrával svá utkání na hřišti Sp. I. Brněnská v Komárově a některá i na hřišti Tatranu Bohunice. V roce 1982 se tyto dva celky dohodly na sloučení. Slovan Židenice dodal rozestavené hřiště na Bělohorské a TJ Šmeralovy závody do tohoto projektu zainventovaly zbývající peníze, které Slovan Židenice v té době neměl. Toto hřiště bylo dokončeno v září roku 1984. Po tomto sloučení tým vystupoval pod názvem TJ Slovan Šmeralovy závody Brno. V červenci roku 1988 bylo po rekonstrukci dáno do provozu dolní hřiště na Ševčíkově ulici, později na ulici Pod Sídlištěm, což bylo dalším přínosem pro sportovní činnost klubu. V listopadu 1992 došlo ke změně názvu TJ Slovan Šmeralovy závody na stávající název FC Slovan Brno. Momentálně jsou využívána dvě travnaté hřiště na ul. Bělohorská a Pod sídlištěm.

Spodní hřiště - ul. Pod sídlištěm ▲

  • Pod Sídlištěm 1, 63600 Brno
  • Travnatá plocha s kapacitou 1300 diváků
  • Horní hřiště - ul. Bělohorská ▼

  • Travnatá plocha s kapacitou 600 diváků
  • Bělohorská 48, 63600 Brno