Desatero chování na hřišti

Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno východisky z dostupných zdrojů.

"Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti s pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu pro vás FAČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, které se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které ji v souvislosti s pandemií tíží."

Jan Pauly

generální sekretář FAČR


Partneři