Nouzový stav | Omezení diváků na sportovních akcích

06.10.2020

Od pondělí 5.10.2020 platí na území České republiky nouzový stav. Vláda vydala krizové opatření omezující shromažďování lidí - maximálně 10 osob ve vnitřních prostorách a max. 20 lidí venku. Organizovaný soutěžní sport a příprava na soutěže dostaly výjimku až do 130 osob.

VÝJIMKA PRO SPORT: AŽ 130 OSOB

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy se mohou konat tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Česká unie sportu vydala v návaznosti na výše zmíněné usnesení vlády Výkladové stanovisko, které zpracoval JUDr. Daniel Viduna, LL.M. Z předmětného omezení vyplývá, že se výjimka pro sport týká výhradně akcí (vnitřních i venkovních) konaných v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (zápasy, závody, turnaje), jakož i přípravy sportovců na takové akce (tréninkové jednotky). Jedná pouze o sportovce a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích (typicky např. realizační tým, pořadatelé, delegáti, nezbytný technický personál, zdravotnická služba apod.) a osob zajišťujících zpravodajství (např. noviny, televize apod.). Zcela zakázána je tedy přítomnost diváků.

Veškerá ostatní sportovní činnost nesplňující shora uvedené parametry - pak spadá pod bod I. Usnesení Vlády ČR č. 958, který stanovuje limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí. Jedná se zejména tedy zejména o volnočasový sport (např. skupina lidí, kteří si chodí pravidelně zahrát fotbal tzv. pro radost).


#MyJsmeSlovan